Tots som Escola !!!

AMIPA Escola Sant Ramon

Raval de Sant Ramon s/n
El Pla de Santa Maria
43810
977.63.06.05
amipasantramon@gmail.com

Butlletí informatiu

Subscrigui's al nostre butlletí informatiu:

Què és això de l’AMIPA?

És la forma més efectiva que tenim les mares i els pares d’agrupar-se i organitzar-se dins de l’escola.

L’AMIPA és una entitat sense ànim de lucre, reconeguda legalment en el registre d’associacions i amb unes funcions regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

L’AMIPA és una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes relatius a l’educació, amb l’objectiu d’aconseguir, juntament amb els professors/es, la millor formació per als nostres fills/es.La nostra missió és col·laborar amb el centre en la seva organització i funcionament, contribuir a millorar la vida escolar i vehicular la comunicació entre les famílies i l’escola.

L’AMIPA es regeix per uns Estatuts i un Reglament de Règim Intern.

L'AMIPA de l'escola Sant Ramon

Està Inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

I al Registre d’entitats de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria.

També és membre de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).

 

L’associació assumeix els objectius següents:

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les famílies pares i els tutors, al professorat i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tots els infants matriculats al centre.

Promoure la participació de les famílies de l’alumnat en la gestió del centre.

Assistir a les famílies de l’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

Promoure la representació i la participació dels pares i les mares de l’alumnat en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i llaboral de l’entorn.

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilitzación l’educació familiar.

D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

Confiem que la bona entesa entre l’AMIPA i l’escola és essencial per al bon desenvolupament del centre.

Per això mantenim reunions periòdicament i col·laborem econòmicament en diversos projectes i activitats.

Us animem a incorporar-vos en l’engranatge de l’AMIPA,

perquè quants més serem, més coses podrem aconseguir !